Liên hệ

Thông tin liên hệ:
Hotline: 0944.235.679 - 0902.001.300
MST: 0201736978
Số tài khoản: 0031000263151
 Địa chỉ cơ sở 1: Số 2 Trà Khê, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh
 Địa chỉ cơ sở 2: 355 Ngô Gia Tự - Hải An - Hải Phòng