CÁC THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU SBL ĐANG VẬN HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
( VCCI HP )

GIỚI THIỆU Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng là một tổ chức Quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp với nhiệm vụ liên kết các doanh nghiệp, tư vấn phát triển doanh nghiệp, tham mưu cho đảng, nhà nước các cơ chế chính sách tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp 

SEO Top1: Vcci hai phong

MỤC TIÊU: Lưu trữ các hoạt động của VCCI HP qua đó phát triển thương hiệu, các sản phẩm dịch vụ tới các doanh nghiệp trong khu vực Duyên Hải phía Bắc ( bao gồm các thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên )

Hệ thống nhận diện thương hiệu VCCI HP
Báo cáo phân tích tổng quát về định lượng thương hiệu VCCI-HP trên thị trường Internet

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU: Hiện nay Website có 1.145 người biết đến, trên mạng xã hội Facebook đã có thương hiệu VCCI HP tuy nhiên chưa phát triển mạnh, độ lan tỏa thương hiệu còn yếu. Đối tượng truy cập và hệ thống thương hiệu của VCCIHP hiện nay có độ tuổi từ 18-34 Tuổi, đây là nhóm đối tượng những người trẻ tuổi. Tuy nhiên nhóm đối tượng mà VCCI HP cần tiếp cận có độ tuổi khoảng 30+ chính vì vậy cần biên tập nội dung và tổ chức các chương trình phù hợp nhóm đối tượng trên.  

GIẢI PHÁP: Triên khai dự án hệ thống doanh nghiệp trực tuyến, danh bạ doanh nghiệp hội viên VCCI HP thông qua chương trình Liên minh thương hiệu qua đó tăng cường truyền thông phát triển thương hiệu VCCI HP


NEU.VN - NEU ENGLISH CLUB
GIỚI THIỆU: NEU ENGLISH CLUB là một cộng đồng học tiếng anh. Áp dụng công nghệ thông tin trong việc tự học tại nhà và đến sinh hoạt club để duy trì động lực và rèn luyện phản xạ tiếng anh. 


MỤC TIÊU: Xây dựng hệ thống tự học bằng công nghệ F-CARD và LIVE-TRANSCRIPTION giúp các thành viên tự học một cách đơn giản và hiệu quả. Quảng bá chương trình tới nhóm đối tượng trẻ ( Từ 18-35 Tuổi ), trước hết tại Hải Phòng sau đó tiến hành tại một số khu vực khác.

Báo cáo phân tích tổng quát về định lượng thương hiệu NEU ENGLISH CLUB trên thị trường Internet
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU: Hiện nay Website có 1.476 người biết đến, trên mạng xã hội Facebook có 2.915 Người theo dõi trên F-Page và 3.487 thành viên Online. Đối tượng truy cập và hệ thống thương hiệu của NEU ENGLISH CLUB hiện nay có độ tuổi từ 18-34 Tuổi, đây là nhóm đối tượng những người trẻ tuổi. Đây là nhóm đối tượng phù hợp cần tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống như hiện nay;

GIẢI PHÁP: Duy trì và tăng trưởng quy mô kết hợp Triền khai các sự kiện Offline kết hợp Online để thu hút thành viên và người truy cập Website

CUACUONHAIPHONG.SBL.VN - CỬA CUỐN GOLDDOOR
GIỚI THIỆU: CỬA CUỐN GOLDDOOR là đại lý lắp đặt cửa cuốn tại hải phòng. Chuyên cung cấp dịch vụ lắp đặt, sửa chữa cửa cuốn uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Hải Phòng.

F-PAGE: 
https://www.facebook.com/cuacuonhaiphongsblvn/
SEO Top1:  Đại lý lắp đặt cửa cuốn hải phòng

MỤC TIÊU:  Quảng bá thương hiệu tới nhóm đối tượng trẻ ( Từ 28 - 50 Tuổi ), trước hết tại Hải Phòng sau đó tiến hành tại một số khu vực khác.

Báo cáo phân tích tổng quát về định lượng thương hiệu CỬA CUỐN HẢI PHÒNG - GOLDDOOR trên thị trường Internet


ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU: Hiện nay Website có 1.110 người biết đến, trên mạng xã hội Facebook có 30 người theo dõi trên F-Page. 
GIẢI PHÁP: Duy trì và tăng trưởng quy mô, triền khai Online để thu hút người truy cập Website

Phòng Khám Nam Khoa Đức Phúc - Khám Nam Khoa Hải Phòng

GIỚI THIỆU: Phòng Khám Nam Khoa Đức Phúc - Khám Nam Khoa Hải Phòng chuyên khám và điều trị các bệnh về nam khoa uy tín hàng đầu tại Hải Phòng

F-PAGE: 
https://www.facebook.com/khamnamkhoahaiphong
SEO Top1:  Khám nam Khoa Hải Phòng

MỤC TIÊU:  Quảng bá thương hiệu tới nhóm đối tượng trẻ ( Từ 28 - 50 Tuổi ), trước hết tại Hải Phòng sau đó tiến hành tại một số khu vực khác.

Báo cáo phân tích tổng quát về định lượng thương hiệu Khám nam Khoa Hải Phòng trên thị trường Internet

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU: Hiện nay Website có 1.710 người biết đến, trên mạng xã hội Facebook có 2152 người theo dõi trên F-Page. 
GIẢI PHÁP: Duy trì và tăng trưởng quy mô, triền khai Online để thu hút người truy cập Website

Giúp việc Hải Phòng - Giúp việc Nàng Tấm

GIỚI THIỆU:  Giúp việc Nàng Tấm - Chuyên tư vấn cung cấp dịch vụ giúp việc nhà uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Hải Phòng

SEO Top1:  Giúp Việc Nàng Tấm

MỤC TIÊU:  Quảng bá thương hiệu tới nhóm đối tượng trẻ (Từ 30 Tuổi), trước hết tại Hải Phòng sau đó tiến hành tại một số khu vực khác.

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU: Phát triển thương hiệu Giúp Việc Nàng Tấm trên toàn bộ thị trường Hải Phòng
GIẢI PHÁP: Duy trì và tăng trưởng quy mô, triền khai Online để thu hút người truy cập Website